Vad är SURF?

Kort och gott - En prenumeration på råd för aktiv fondplacering
  • Dagliga analyser av en stor mängd fonder
  • Råd om ändringar direkt via sms och mail
  • Ansvaret för att fondbytena verkligen görs vilar på dig
  • Rekommendationerna är för personligt bruk och får inte spridas vidare
  • Kostnad för en portfölj är 2995:-/år, för ytterligare portföljer 1495:-/år
  • Gratis PPM-råd

SURF omfattar idag de flesta fondförvaltarna i Sverige genom bl.a. Avanza, Nordnet, SEB, SPP, Skandia, Swedbank Robur, Länsförsäkringar och SURF PPM.

Aktiv fondplacering

SURF är en tjänst med aktiva fondplaceringar som du kan använda för exempelvis din privata tjänstepension, din kapitalförsäkring eller dina PPM fonder. Allt baseras på den information som analysverktyget SURF genererar. SURF bygger på en matematisk modell som tidigt indikerar sälj- och köpsignaler. Det ger dig bra skjuts i uppgångarna och säkrar ditt kapital vid nedgångar. Verktyget reagerar på vad som har hänt och använder inte prognoser i analysen. SURF har använts dagligen sedan 2000 och har haft en genomsnittlig tillväxt på 12-13% per år sedan dess.

Varierande trender som går att analysera

Kapitalmarknaderna rör sig i trender, upp och ner, och periodvis också i sidledes intervall. Men alla marknader rör sig inte samtidigt och inte heller åt samma håll. Varje segment har sina egna trender och sina egna tillväxt- och mognadsfaser. Dessa trender varar tillräckligt länge och har tillräcklig styrka för att de skall vara lönsamma att analysera och agera därefter.

Vår strategi en reaktion på nutiden

Genom en daglig analys av fondernas utveckling är ambitionen att identifiera trenderna i ett tidigt skede och till en acceptabel risk. Denna analys sker i två steg. Genom en egenutvecklad indikator som väger samman samtliga fonder i en matematisk modell bestäms allokeringen av aktie- resp ränterelaterade tillgångar. Därefter mäts styrkan i trenden för varje fond. Beroende på portfölj, sker sedan placeringen i ett antal fonder. Systemet har via säljsignalerna en inbyggd riskkontroll.

SURF en fond-i-fond lösning utan att du behöver byta bank

Precis som en fondförvaltare väljer enskilda aktier och försöker maximera fondens avkastning, innebär SURF att samma sak görs fast med hela fonder. För att inte skatteeffekter skall uppstå gör man detta inom skalet för en fond-i-fond alternativt en försäkringslösning såsom IPS, tjänstepension, pensionsförsäkring, PPM eller kapitalförsäkring.

Disciplin och objektivitet för ökad avkastning

Genom att på ett disciplinerat sätt följa systemets regelverk är ambitionen att nå ökad avkastning till samma eller t o m lägre risk än ett jämförbart index. Strategin grundar sig på objektiva fakta och eliminerar beslutsfattande som styrs av börspsykologi, framtidsspekulationer och andra känslomässiga, subjektiva faktorer.