Beställ

SURF Portföljer - Logga in

Klicka på respektive portfölj för att logga in. Du får endast tillgång till informationen om du är kund hos oss.
Har du flera portföljer? Då räcker det med en inloggning för att se de aktuella portföljerna. 

Vad får du?

  • Kort och gott - En prenumeration på råd för aktiv fondplacering
  • Dagliga analyser av en stor mängd fonder per bank
  • Råd om ändringar direkt via SMS och Mail
  • Ansvaret för att fondbytena verkligen görs vilar på dig

SURF fungerar på samma sätt oavsett institut eller bank

Dagligen analyseras en stor mängd fonder för respektive institut i SURF. Detta leder sedan till rekommendationer om hur ditt innehav skall vara fördelat på max fem olika fonder i någon av de nedanstående portföljerna. SURFs analys och upplägg fungerar oavsett vilket fondbolag du använder. Ansvaret för att fondbytena verkligen görs vilar på dig. I dagsläget analyserar Correnta de flesta fonderna i det svenska fondutbudet via olika fondtorg, fondbolag, försäkringsbolag och banker;

SURF portföljerna

Correnta AB har en helt oberoende analys av fondmarknadens utbud i Sverige. Vi vill understryka att oberoende för oss innebär att vi inte får någon som helst ersättning från de fondbolag vi rekommenderar. Detta gör oss fria att vara helt oberoende i dess grundläggande mening. Du som kund köper en tjänst där vi - garanterat - hör av oss när det är ändringsdags i dina fondinnehav.

Vår analysmodell har varit i kommersiellt bruk nit ton år, sedan början av år 2000.  Våra avkastningskurvor är inte en konstruktion utan en bild av våra kunders avkastning. Vi har, i genomsnitt, +10-12% per år.

Correntas affärsmodell är baserad på fasta priser för tjänsterna, den är därmed tydlig, lätt att utvärdera och lätt att förstå.

Hur vi jämför SURF med andra

Vi vill inte bedöma hur enskilda fonder har presterat eller om förvaltaren har gjort ett bra eller dåligt jobb. Vi har valt att ta med två olika jämförelser för att visa på effekterna om du är aktiv med dina fondplaceringar istället för passiv. Grunden till jämförelserna är den samma i alla diagram och baseras på en verklig, bred Aktiesparfond och ett konstruerat index som består av 50% Aktiesparfond och 50% Räntefond för att få en så balanserad jämförelse som möjligt.

Klicka gärna på bilderna för att se dem större.