Välkommen till din SURF PPM portfölj

Tjänsten SURF PPM är sedan årsskiftet under utredning för att läggas ner. Vi återkommer inom kort med direkt kommunikation till våra prenumeranter. Övriga portföljer fortsätter som tidigare med daglig analys och bevakning.

Vi har valt att publicera våra konkreta fondråd öppet.
Detta är vårt skyltfönster för att ni ska kunna testa vår modell. SURF PPM är exakt samma analys som våra övriga portföljer med en stor skillnad - Fondutbudet analyseras endast 3-4 gånger per månad. Våra övriga, aktivt förvaltade, SURF-portföljer analyserar fondutbudet varje dag.
Du kan välja att bli prenumerant på vårt nyhetbrev och vi garanterar dig att varje gång det är dags för ett fondbyte så får du ett mail med en uppmaning att gå in på vår hemsida, för vi har ändrat i SURF PPM.

Vi rekommenderar att du byter följande fonder:

Bytet ska helst göras före kl 24:00 för snabbaste utförande, 7 maj 2015. Kontrollera att nr på fonden verkligen tar fram rätt fond vid bytet.

  • Samtliga aktiefonder (100%)
  • 420646 Länsförsäkringar Korträntefond (100%)
Efter dagens fondbytet ska din portfölj ha följande fonder:
  • 420646 Länsförsäkringar Korträntefond (100%)
Prenumerera på nyhetsbrev

Stirra dig inte blind på ett års siffror utan se till helheten. Avgörande för din värdeutveckling över tiden är att undvika de stora nedgångarna. Inte minst i tider som dessa. Ovan ser ni ett exempel - om man har 75 000 kr vid ingången av 2008. Correntas SURF PPM startade 20080701 och hade +/- 0% under 2008. Premiesparfonden (den man hamnar i om man inte gör något val i sitt PPM-sparande) tappade 34% 2008. Skillnaden att inte tappa är avgörande för slutresultatet.

Det viktiga är att inte vara med i de stora nedgångarna och sedan vara aktiv i sitt val när man går in i aktiefonder igen. Det är vår uppgift att förse dig med en konkret information om när vi tycker det är dags att gå in i aktier igen. Vi fick - i augusti 2011 - se hur stora effekter en global nedgång kan ge.

Observera

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakursen få värdet på fondandelarna att stiga eller falla.