Så behandlar Correnta AB dina personuppgifter enligt GDPR

För Correnta är skyddet av din personliga integritet av största betydelse när vi behandlar dina personuppgifter. Vi ser därför alltid till att behandla den information som du anförtror oss på ett korrekt sätt med iakttagande av såväl sekretess som GDPR´s integritetsskyddsregler. Vår önskan är att du skall känna dig trygg i din relation till oss och med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter som du lämnar på vår hemsida www.correnta.se (t. ex. i intresseanmälan) behandlas av bolaget för att administrera och fullgöra det aktuella uppdraget. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag bland annat för våra marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik. Uppgifterna kan också komma att användas av oss för att ge dig erbjudanden om nya produkter och tjänster.

I vissa fall är vi också skyldiga enligt lag att lämna uppgifter, t. ex. till Finansinspektionen, skattemyndighet och försäkringskassa.

Om du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som bolaget behandlar kan du lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran till Correnta AB, GDPR, Karen Blixens G 7, 16869 Bromma. Till samma adress kan du anmäla att du inte vill ha direktreklam från oss eller begära att vi rättar eller raderar en felaktig personuppgift.