201308221377170807hC4y58nF201306281372425019ib7W6ssH201308221377171517LTKwYfJP201306281372425013biTF4xvV201308221377171209nUPtcZTJ201306281372425031JtkDKk2w201308221377170650zzdQB1SQ201306281372425024QHQKIJsk

SURF - Unik rådgivning för bästa fondplacering!

Vår idé är att aktivt ge dig placeringsråd för fonder. Vi erbjuder fondrådgivning baserat på vad som faktiskt har hänt och inte på prognoser eller gissningar. Det kan vara speciellt viktigt i tider som dessa.

Råden kan du sedan använda för din privata tjänstepension, kapitalförsäkring, PPM-placering etc. Vår strategi grundar sig helt på objektiva fakta och eliminerar beslutsfattande som styrs av börspsykologi, framtidsspekulationer och andra känslomässiga, subjektiva faktorer.

Aktiv fondplacering - Sitt inte still i båten

Vad är SURF? Läs mer om aktiv fondplacering »

SURF SEB - +11% för 2015

Värdeutveckling från januari 2000 - snitt +11% per år

SURF SEB är en fondplacering som har stigit med över 540% från 2000 till 20151231. I jämförelse med andra fonder är det en utveckling som talar för sig själv.

Läs mer »

SURF PPM - upphör

Vi har beslutat oss för att upphöra med uppdateringen av vår tjänst SURF PPM med omedelbar verkan. 

Det har varit några mycket intressanta år. Vi har fått mycket positiv återkoppling på enkelheten i vår tjänst och att det har varit gratis. 

Vi måste koncentrera vår tid och våra resurser på våra andra mer aktivt förvaltade tjänster. Detta är grunden till beslutet.

En avslutande kommentar - Vi gillar Sjunde AP-Fonden och deras fonder AP7. Där kan ni välja risknivå och åldersanpassat. Vår favorit är AP7 Offensiv eftersom den är både låg avgift och fonden har en liknande placeringsfilosofi som vi har. 

Läs mer på - www.ap7.se

Läs mer »

Beställ SURF Portföljer

Byt inte bank, sätt fart på avkastningen!

Snitt +11% per år i mer än femton år - Det kan man kalla aktiv fondförvaltning!

Fondråd med SURF

Råd om aktiv fondplacering för t ex tjänstepension, kapitalförsäkring eller PPM fonder. Tjänsten bygger på en matematisk modell och strategin grundar sig på objektiva fakta, allt för att eliminera beslut som styrs av börspsykologi och framtidsspekulationer.